Magasinering

Vi magasinerar ditt bohag under kortare eller längre tid.
Magasinet hittar du på Storheden i Luleå!

Ibland går inte allt riktigt så smidigt som man kan önska. 

Man kanske upptäcker att den nya bostaden inte är klar för inflyttning samtidigt som man måste göra plats för den som ska flytta in i den gamla bostaden. Det kan också handla om liknande skeenden i samband med en företagsflyttning där man kanske inte omedelbart är säker på hur mycket av det gamla som ryms och ska användas i de nya lokalerna. Eftersom vi ändå är inblandade vid själva flytten så kan vi givetvis erbjuda magasinering av bohag och annat i vårt magasin på Storheden i Luleå under en kortare eller längre tid.