Flytt av ömtåligt gods

Vi både packar och transporterar ert ömtåliga gods!

Har ni ömtåligt gods som ska flyttas? Inga problem!
Vi hjälper er med både packning och flytt.

Vi föredrar att låta våra erfarna packmästare att svara för packningen för att eliminera risken för skador vid transporten. Detta underlättar dessutom handläggningen av eventuell skadeersättning om en skada inträffar trots fullgod packning och emballering. Skulle detta ske är vår policy att så snabbt som möjligt reglera skadan.

VAD KOSTAR FLYTTEN?

Ta reda på hur mycket din flytt kommer att kosta med vår hjälp