Nya Engströms Express & Flytservice AB integritetspolicy.

Engströms Express värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@engstroms-express.se.
När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en tjänst av oss accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Engströms Express använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data.

Denna integritetspolicy täcker data som smalas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, som webbplatser, kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats i på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. telefonsamtal). Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv eller ditt företag på ett antal olika sätt, som när du gör en förfrågan på en tjänst från vår hemsida, eller när du kontaktar oss per mail, telefon eller brev. Denna information kan vara:
• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e- postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
Information vi samlar in om dig. När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan mängd data):

• Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
• Information om tjänster – detaljer angående de tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
• Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik. • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
• Geografisk information – din geografiska placering
Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Engströms Express behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

policy

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.
Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Engströms Express kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Engströms Express behandlar data inom EU/EES. Engströms Express vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
• Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Engströms Express har om dig och verifiera den information vi har om dig.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
• Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Nya Engströms Express & Flyttservice AB har organisationsnummer 556455-8202 och har sitt säte på Besiktningsvägen 10, 973 45 LULEÅ. Kontakta oss på info@engstroms-express.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna integritetspolicy.